Dostali jste náš dotazník? Váš názor nás zajímá!

Prvního a druhého listopadu proběhl v obcích Radvanice, Bartovice, Vratimov, Václavovice a Šenov dotazníkový průzkum. Naším cílem bylo zjistit zájem obyvatel okolních vesnic o nabízené služby Komunitního domu seniorů v Bartovicích, jejich potřeby a celkový názor na plánovanou výstavbu. V Radvanicích a Bartovicích tyto dotazníky distribuovali předsedové seniorů clubů a v ostatních vesnicích proškolený personál, který zodpovídal vaše dotazy. Vyplněné dotazníky, s četnými připomínkami a podněty, kterých si moc vážíme, vraceli obyvatelé do sběrných krabic v místních samoobsluhách Hruška, Coop a potravinách pana Bednáře. Tímto chceme zmíněným prodejnám moc poděkovat za ochotu a nadšení pro dobrou věc. Největší dík však patří těm, kteří dotazníky vyplnili a odevzdali. Díky vám jsem zase o krok blíže vašemu novému „doma“. Kontakty, které zájemci uvedli jsme si pečlivě uložili a zůstáváme ve spojení.